دستورالعمل نگارش مقالات و اخبار در وب سایت تک لنز

انواع مطالب بر اساس نوع محتوا

انواع مطالبی که توسط هیات تحریریه و یا مخاطبین تک لنز برای قرار گرفتن در وب سایت تهیه می شود را می توان بر اساس نوع محتوا به دو دسته کلی تقسیم نمود:

الف) مقاله
مقالات مورد استفاده در وب سایت تک لنز شامل مقالات آموزشی از جمله مقالات فنی، مقالات هنری و غیره، معرفی عکاسان خارجی و داخلی، شرح عکس، معرفی مجموعه عکس، داستان عکس ها، معرفی دیدگاه عکاسان، نقد عکس، معرفی کتاب و سایر مقالاتی که به نوعی با حوزه عکاسی مرتبط می باشند.
نحوه نگارش مقالات ارسالی به یکی از اشکال زیر می باشد و با همین عناوین به نام تهیه کننده مقاله در انتهای مطلب ذکر می گردد:
- تالیف
- گردآوری و تالیف
- ترجمه
- ترجمه و تلخیص

ب)خبر
شامل هر نوع خبر علمی، فنی و تکنولوژیک، تازه های تولید در عرصه صنعت عکاسی، اخبار نمایشگاه ها، حوادث مرتبط با عکاسی و هر نوع خبر دیگری که در ارتباط با حوزه عکاسی بوده و برای درج در وب سایت تک لنز مناسب می باشد.
نحوه نگارش اخبار ارسالی به یکی از اشکال زیر می باشد و با همین عناوین به نام تهیه کننده خبر در انتهای مطلب ذکر می گردد:
- ترجمه
- گردآوری و تنظیم
- تهیه و تنظیم

انواع مطالب بر اساس نوع نگارش

بر اساس نوع نگارش مطلب که آیا متن مورد نظر تالیف است یا ترجمه و اینکه از یک منبع استخراج شده است یا از منابع مختلف، می توان مطالب را به چند دسته تقسیم بندی نمود. این عناوین به تناسب نحوه نگارش متن، در هنگام درج مطلب در وب سایت به همراه نام نویسنده مطلب در انتهای متن ذکر می گردد.

الف) تألیف
مطلبی که توسط فرد نویسنده نگارش یافته است و کلیه جداول، نمودار، تصاویر و فیلم های همراه مطلب نیز توسط وی ایجاد شده باشد، به عنوان تألیف درنظر گرفته می شود.

ب) گردآوری و تألیف
اگر مطلبی که نوشته شده است از منابع مختلف جمع آوری شده باشد و توسط فرد تدوین گردیده باشد و یا در مواردی توسط وی مطالبی به آن اضافه شده باشد به عنوان گردآوری و تألیف در نظر گرفته می شود.
البته اگر مطلبی توسط خود فرد نگارش یافته است ولی تصاویر مورد استفاده یا سایر ضمائم همچون عکس یا جدولی که در متن استفاده شده است و در آن به نمایش درمی آید، توسط فرد نویسنده ایجاد نشده باشد، آن مطلب نیز به عنوان گردآوری و تألیف در نظر گرفته خواهد شد.

ج) ترجمه
اگر یک مطلب از منبعی خارجی و به زبان غیر فارسی (کتاب، مقاله یا سایر موارد) بطور کامل و با همه جزئیات متنی و تصویری ترجمه شده باشد، به عنوان متن ترجمه در نظر گرفته می شود. در این موارد علاوه بر نام مترجم، نام نویسنده اصلی نیز در انتهای مقاله ذکر می گردد.

د) ترجمه و تلخیص
اگر فقط بخش هایی از یک مطلب با منبع خارجی ، ترجمه شده باشد و به عنوان یک مطلب جداگانه به نگارش درآید، تحت عنوان ترجمه و تلخیص در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، کل متن اصلی ترجمه نشده است و فقط بخشهای انتخابی آن ترجمه گردیده است. مثلا بخشی از یک کتاب، ترجمه شده و به عنوان یک مطلب واحد نگارش یابد.

ح) گردآوری و تنظیم / تهیه و تنظیم
در خصوص متن های خبری، اگر مطلب خبر با استفاده از چندین خبرگزاری مختلف تهیه شده باشد، تحت عنوان گردآوری و تنظیم در نظر گرفته می شود. ولی اگر فرد نویسنده خودش متن خبر را نگارش کرده است (مثل کاری که خبرنگاران می کنند)، چنین خبری به عنوان تهیه و تنظیم در نظر گرفته خواهد شد.

جزئیات لازم در مطالب ارسالی

هر متنی که به عنوان مقاله یا خبر برای قرارگیری در وب سایت تک لنز تهیه می شود لازم است که در هنگام ارسال دارای جزئیات زیر باشد:

1) نام و نام خانوادگی نویسنده مطلب (ترجیحا فارسی و انگلیسی)

2) تاریخ ارسال متن

3) عنوان مطلب:
حتی الامکان طول آن تا 8 کلمه باشد.

4) چکیده موضوع:
خلاصه و یا اشاره به موضوع اصلی مقاله که حداکثر 25 تا 30 کلمه باشد. این موارد بیشتر برای مقالات فنی و هنری لازم می باشد.

5) متن اصلی مطلب (مقاله یا خبر)

6) منابع و مراجع مورد استفاده در نگارش مطلب
نشانی دقیق کتاب ها، مقالات یا وب سایت هایی که مطلب از آنها استفاده شده است و یا مورد ترجمه یا گردآوری قرارگرفته است با جزئیات مورد نظر طبق فورمت زیر در انتهای متن ذکر گردد. بطوریکه در اطلاعات مربوط به هر یک از آنها حتما نام نویسنده یا نویسندگان آنها نیز مشخص باشد.
مثال برای یک مرجع وب سایت:
Encyclopedia Britannica (2016). Art Criticism. Retrieved from http://www.britannica.com on May 21.

مثال برای یک مرجع کتاب خارجی:
Lance Keimig (2016). Night Photography and Light Painting, 2th ed. Taylor & Francis, USA.

مثال برای یک مرجع کتاب خارجی ترجمه شده:
Michael John Langford (2000). Basic Photography, 7th ed. Focal Press, England.
(ترجمه فارسی: عکاسی پایه، رضا نبوی، نشر دانشگاه هنر، 1388)

مثال برای یک مرجع کتاب داخلی:
مهدی مقیم نژاد (1393)، عکاسی و نظریه، چاپ اول، انتشارات سوره مهر

7) تاریخ ارائه خبر

در مورد مطالبی که جنبه خبر دارند، حتما تاریخ ارائه خبر توسط منبع اصلی که مورد استفاده قرار گرفته است، ذکر شود. در مورد سایر مقالات (آموزشی و ...)، تاریخ نگارش آنها که در وب سایت مربوطه ذکر شده است و در مورد کتاب، سال انتشار بر اساس فورمت های ذکر شده در بالا مشخص گردد.

8) تصویر یا تصاویر مربوط به مطلب ارسالی
این تصاویر ممکن است عکس، تصویر جدول یا تصاویر شماتیک برای توضیح بخشی از مطلب باشند. در خصوص تصاویر ارسالی لازم است موارد ذیل رعایت گردد:

الف) اندازه هر تصویر ارسالی برای استفاده در وب سایت تک لنز حداقل 1000 پیکسل برای بلندترین طول تصویر باشد.

ب) نام عکاس یا تهیه کننده تصویر دقیقا ذکر گردد. اگر تصویر توسط نویسنده مقاله تهیه شده است نام خودش را ذکر نماید و اگر از منبع دیگری آن را تهیه کرده است، نام آن منبع و نیز صاحب یا عکاس آن تصویر (هر دو) دقیقا ذکر شود. توضیح اینکه نام خالق تصویر و منبع مورد استفاده در زیر تصاویر مورد استفاده در وب سایت قرار می گیرد.

ج) اگر مطلب تهیه شده ترجمه کامل یک مقاله است، از عکس های آن مقاله نیز می توان استفاده کرد. البته به شرطی که نویسنده یا سایت یا منبع اجازه داده باشد. توضیح اینکه در صورتیکه مولف و صاحب مقاله و عکس ها اجازه استفاده از آنها را نداده باشند، به دلیل رعایت حق کپی رایت، مطلب و یا تصاویر مورد نظر قابل انتشار در وب سایت تک لنز نخواهد بود.

د) اگر متن تهیه شده به صورت گردآوری است یا به هر صورت لازم است که از عکس های افراد دیگری غیر از نویسنده مقاله استفاده شود، بایستی هر گونه تصویر مورد استفاده از منابعی تهیه شوند که صاحبان معنوی آنها اجازه نشر داده اند، یعنی مثلا از وب سایت های رایگان مثل unsplash و امثالهم عکس برداشته شود و حتما محل و نحوه مجوز آنها برای هر عکس ذکر گردد.
همچنین می توان از عکس افراد حقیقی که رسما از طریق ایمیل اجازه آنها کسب شده است استفاده نمود.

ح) در مورد عکس های مربوط به اخبار و تازه های تکنولوژی و از این دست متون، نیازی به نام عکاس نیست و می توان از عکس منبع خبر استفاده نمود. ولی عکس هایی که به عنوان یک کار عکاسانه در متن مقاله استفاده می شود، حتی اگر برای تزیین متن باشد نیز لازم است نام عکاس و منبع اخذ عکس ذکر گردد.

9) فیلم یا تصویر متحرک مربوط به مطلب ارسالی
فعلا تا اطلاع ثانوی امکان قرار دادن فیلم در وب سایت تک لنز وجود ندارد، ولی تصاویر متحرک در قالب فایل GIF که دارای حجم کم (حجم در حدود 200-600KB و 800 پیکسل برای بلندترین طول آن) باشند، قابل استفاده در متن مقالات می باشند.

 

تاکید بر رعایت برخی موارد هنگام نگارش و ارسال مطالب

الف) هیچ بخشی از مطالب ارسالی (حتی جملات بکار رفته در متن) به هیچ وجه از متن مقالات موجود در سایر وب سایت ها یا شبکه های اجتماعی فارسی زبان و یا متن کتب و مقالات منتشر شده به زبان فارسی عینا کپی نشده باشد.

ب) برای هر مطلب حتما تصاویر و عکس های مناسب تهیه شود. برای مطالبی همچون اخبار نیاز به تصاویر زیاد نمی باشد بطوریکه گاهی یک تصویر یا عکس هم ممکن است کافی باشد.

ج) دقت شود که تصاویر ارسالی مربوط به مقالات، بر اساس قوانین جاری کشور ممنوعیت انتشار نداشته باشند.

د) اصولا فعالیت های آموزشی و مقالات و اخبار منتشر شده در وب سایت تک لنز شامل برخی سبک ها و گرایشات عکاسی همچون Fashion Photography و Nude Photography نمی باشد.

هـ) مقالات و اخبار ارسالی به تک لنز توسط هیئت تحریریه بررسی شده و در صورت تایید، به نام فرد ارسال کننده منتشر خواهد شد.

و) مطالب ارسالی ممکن است با نظر هیئت تحریریه از نظر ادبی و یا محتوایی نیاز به ویرایش داشته باشد و یا لازم باشد که بخشی از متن و یا تصاویر حذف شده و یا متن و تصاویر جدید به آنها اضافه شود، در این موارد پس از هماهنگی با نویسنده مطلب و در صورت اخذ موافقت وی، پس از اعمال اصلاحات لازم نسبت به انتشار آن مطلب اقدام خواهد شد. در غیر این صورت مقاله منتشر نخواهد شد.

ز) در صورتی که محرز شود متن مقاله و یا تصاویری که به تک لنز ارسال می گردد، بر خلاف اعلام نویسنده، مالکیت آن متن (یا بخشی از متن) و یا تصویر ارسالی از فرد ارسال کننده نمی باشد و از محل دیگری کپی شده است و یا مالکیت آن مربوط به فرد دیگری می باشد، کلیه مطالب منتشر شده از فرد ارسال کننده در وب سایت تک لنز (قدیم و جدید) از محتوای وب سایت حذف شده و همکاری با وی قطع خواهد شد.

ح) رعایت اخلاق در نوع و نحوه انتشار متون و تصاویر از اصول کار در وب سایت تک لنز می باشد، بنابراین رعایت حقوق مولف یا مولفین، حقوق مخاطبین و همچنین حقوق ناشرین برای همه لازم خواهد بود.

نمونه فایل های متن برای سهولت کار

برای سهولت کار، دو نمونه فورمت جهت تنظیم مطالب ارسالی در قالب مقاله و یا خبر به صورت فایل Word در لینک زیر قرار داده شده است که می توانید با استفاده از آنها، جزئیات هر مطلب را در محل های مشخص شده نوشته و تکمیل نمایید:
"دریافت فایل های متن مقاله و متن خبر"

ارسال مقالات و تصاویر آنها

مقاله یا خبر تهیه شده را پس از تکمیل به همراه تصاویر مربوطه به نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) و یا ادمین کانال تلگرام تک لنز به نشانی زیر ارسال نمایید.
پست الکترونیکی تک لنز: info@taklens.ir
ادمین کانال تلگرام تک لنز: @taklens_admin

"بازگشت به متن فراخوان مقاله"

گروه نویسندگان تک لنز

 

.Copyright © 2017 taklens.ir. All Rights Reserved

صفحه اینستاگرام: taklens.akaskhaneh@
کانال تلگرام: taklens_channel@