» آموزش عکاسی » فهرست مقالات آموزشی

ساختار و کارکرد دوربین عکاسی

     ساختار دوربین های عکاسی دیجیتال

     نورسنجی و حالت های نوردهی در دوربین های عکاسی(Light Metering and Exposure Modes)

     شاتر پرده جلو الکترونیکی (EFCS) و کاربرد آن (Electronic Front Curtain Shutter)

سنسور در دوربین عکاسی

     نحوه کارکرد حسگر ( سنسور ) در دوربین های عکاسی دیجیتال (Camera Sensor Function)

     پیکسل داغ (Hot Pixel)

     مویر و نحوه کنترل آن (Moiré)

انواع دوربین عکاسی

     دوربین های عکاسی دیجیتال و انواع آنها

مهارت های استفاده از دوربین عکاسی

     نحوه صحیح در دست گرفتن دوربین عکاسی

     چگونه از لرزش دوربین عکاسی جلوگیری کنیم؟

نور دهی (Exposure)

     اصول پایه نوردهی در عکاسی (Exposure) بخش 1- مثلث نوردهی (Exposure Triangle)

     اصول پایه نوردهی در عکاسی (Exposure) بخش 2 –سرعت شاتر (Shutter Speed)

     اصول پایه نوردهی در عکاسی (Exposure) بخش 3 - روزنه دیافراگم (Aperture)

     اصول پایه نوردهی در عکاسی (Exposure) بخش 4 – حساسیت سنسور (ISO)

     نمودار هیستوگرام در عکاسی (Histogram)

تراز سفیدی (White Balance)

     تراز سفیدی در عکاسی دیجیتال (White Balance)

عمق میدان(DOF)

     عمق میدان و عوامل موثر بر آن (Depth of Field)

     اصل شایم فلوگ در عکاسی (Scheimpflug principle)

 

.Copyright © 2017 taklens.ir. All Rights Reserved

صفحه اینستاگرام: taklens.akaskhaneh@
کانال تلگرام: taklens_channel@